<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DESCARREGA EL MODEL DE CONTRACTE D'ARRES

MODEL DE CONTRACTE D'ARRES PENITENCIALS

Un contracte d'arres és un contracte privat entre venedor i comprador en el que abdues parts pacten la reserva de la compravenda d'un immoble.

Tot contracte d'arres ha d'incloure: 

  • Identificació del comprador, venedor i immoble
  • Compromís per tancar la transacció en un termini determinat
  • Preu i forma de pagament emprada
  • Quantitat de diners avançats a manera de senyal
  • Distribució de les despeses

Descarrega el Model de Contracte d'Arres de Vivendex i gestiona la documentació relativa a la compravenda del teu habitatge de manera segura.

DESCARREGA EL MODEL