<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Calculadora de la Plusvàlua Municipal a Barcelona

calculadora.png

Quant hauràs de pagar per la plusvàlua del teu immoble?

Si vols vendre, donar o heretar un pis, et caldrà saber quant hauràs de pagar per la plusvàlua municipal. Descarrega't la nostra calculadora i calcula de manera automàtica el que hauràs d'abonar per aquest impost.

A l'hora d'utilitzar la nostra calculadora, et recomanem que tinguis a mà les dades següents:

  • Data en què vas comprar el teu pis
  • Data en què vendràs el teu pis
  • Valor Cadastral del immoble

Omple el nostre formulari amb les dades del teupis i planifica les despeses de venda gràcies a la calculadora de Vivendex.

 

* Calculadora actualitzada conforme al Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Descarrega la teva Calculadora: