<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CALCULADORA DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL DE SANT CUGAT

Si vols vendre, donar o heretar un habitatge, segur que voldràs saber quant et tocarà pagar per la Plusvàlua Municipal. Descarrega't la calculadora de la Plusvàlua Municipal de Sant Cugat de Vivendex i calcula de manera automàtica quant hauràs d'abonar per aquest impost.

Abans d'usar la nostra calculadora, us recomanem que tingueu a mà les dades següents:

  • Data en què vas comprar el teu habitatge
  • Data en què vendràs el teu habitatge
  • Valor Cadastral de l'immoble

Omple el formulari amb les dades del teu habitatge i calcula per avançat els costos de la teva transacció gràcies a la calculadora de Vivendex.

 

* Calculadora actualitzada conforme al Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Descarrega la teva Calculadora: