<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CALCULADORA DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL A MADRID

La Plusvàlua Municipal és un impost que hauràs de liquidar sempre que vagis a vendre, heretar o donar un habitatge.

Gràcies a la calculadora de la Plusvàlua Municipal de Vivendex, podràs calcular quant hauràs de pagar per la Plusvàlua Municipal del teu habitatge a Madrid de manera automàtica i sense complicacions.

Abans d'utilitzar la nostra calculadora, et recomanem que tinguis a mà la següent informació.

  • Data en què vas comprar el teu habitatge
  • Data en què vols vendre el teu habitatge
  • El seu valor Cadastral 

Descarrega't la calculadora de la Plusvàlua Municipal de Vivendex i planifica de manera senzilla la venda, herència o donació de la teva propietat.

 

*Pendent d'actualitzar d'acord amb el Reial Decret-llei 26/2021, del 8 de novembre, pel que s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Descarrega la teva Calculadora: